Technológia Pressbetonu

Stavba #01Ide o vysoko rozvinutý chemicko-technologický postup spracovania povrchu čerstvého monolitického betónu. Do upraveného, zahladeného povrchu sa vsype práškové tvrdidlo obsahujúce farebný pigment a kremičitanové tvrdiace prísady. Po zatuhnutí sa do mäkkého povrchu vtlačí súpravou pryžových matríc vybraný vzor. Po cca 24 hodinách sa z povrchu vymyje oddeľovací prostriedok, povrch sa nechá dobre vyschnúť (1 deň) a potom sa aplikuje uzatvárací nástrek, ktorý bráni nasiaknutiu vody, nečistôt a zvýrazní farbu plochy.

Betónová plocha spracovaná technológiou PRESSBETON sa nerozpadá, povrch nenasiaka vodou, neodmŕza a nezarastá burinou.

Pre projekčné návrhy spevnených betónových plôch sa riadime všeobecne platnými pravidlami. Technológia PRESSBETON je len farebné tvrdidlo a vytlačením reliéfu zušľachtený povrch betónovej dosky položenej obvyklým spôsobom.

Hrúbka vrstvy betónu (B20) je závislá od podložia a požiadavky na zaťažovanie plochy. Chodníky majú hrúbku 8-10 cm, zaťažované plochy a komunikácie 10 cm a viac. Podľa rovnakých pravidiel sa režú aj dilatačné čiary (po 20 m² alebo polia v pomere 2:1).

Okrajové hrany PRESSBETON-ového monolitu je možné zaobliť a zapustiť do terénu bez použitia obrubníkov. Tvar plochy možno prispôsobiť akýmkoľvek požiadavkám projektu – oblúky, krivky - výhodné najmä v okolí bazénov.

Stavba #02 Povrchy PRESSBETON sú vhodné na prístupové komunikácie a chodníky k rodinným domom, hotelom a reštauráciám. Pekné sú parkové cestičky, pešie zóny, terasy, okolie bazénov. Výrazom prírodných materiálov sa dajú využiť v okolí historických a štýlových budov. Povrch PRESSBETON je odolný proti benzínom, nafte, olejom, a preto sa dá využiť aj na parkoviskách, čerpacích staniciach a v garážach. V interiéroch je vhodný pre vinárne, záhradné reštaurácie, pivnice, bary, autosalóny.


Uzatvárací ochranný náter na betónové dlažby: