Betónová plocha realizovaná technológiou PRESSBETON v jednotlivých krokoch

  1. Spoločné stretnutie v mieste realizácie a poskytnutie základných informácií, ako sú prípravné práce, výber vzoru a farby, zabezpečenie betónovej zmesi, termín a cena práce.
  2. Prípravné práce spočívajú vo vymeraní plochy, výkope, príprave podkladovej vrstvy a debnení okrajov plochy. Tieto práce si môže zabezpečiť objednávateľ svojpomocne, prípadne ich po dohode zabezpečíme. Hĺbka výkopu závisí od hrúbky betónovej vrstvy (peší chodník 8 – 12 cm, pre autá 15 – 20 cm s vložením výstuže z KARI siete) a od hrúbky podkladovej vrstvy (štrkopiesok alebo štrkodrvina minimálnej hrúbky ako betónová doska). Debnenie okrajov plochy môže byť z dosiek (oblúky z plechu, preglejky) na výšku betónovej dosky, zabezpečené kolíkmi zatlčenými do zeme.
  3. Na pripravenú podkladovú vrstvu sa ukladá betónová zmes dopravená z betonárne, kvality minimálne C 16/20 s prísadami (prevzdušňovač, fibrínové vlákna). Betón sa na ploche zarovná sťahovacou latou. Plocha by mala mať mierny pozdĺžny alebo priečny sklon na odvedenie dažďovej vody.
  4. Zarovnaná plocha sa spracuje rotačným valcom a zahladí veľkým hladidlom. Hrany plochy pri debnení sa zaoblia špeciálnym hladidlom. Upravená betónová plocha sa zahádže vybranou práškovou farbou s obsahom tvrdidla. Navlhčená farba sa prehladí veľkým hladidlom.
  5. Pred ukladaním foriem podľa vybraného vzoru sa plocha postupne zahádže mastekom (farebným prachom, tiež podľa výberu), ktorý zabráni prilepeniu foriem k čerstvému betónu a vytvára aj druhotné zafarbenie základnej farby, ktoré sa prejaví po umytí plochy.
  6. Najskôr na ďalší deň sa celá plocha umyje tlakovou vodou, ktorou sa odstráni prebytočný mastek a nečistoty. Odstráni sa debnenie. Diamantovým kotúčom sa narežú dilatačné škáry podľa veľkosti a tvaru plochy a vyplnia sa pružným tmelom.
  7. Po vyschnutí povrchu sa celá plocha nastrieka uzatváracím náterom, nechá sa uschnúť a znova sa nastrieka druhá vrstva uzatváracieho náteru.

Fotografie z postupu prác